Λήμνος

Το πλαίσιο ανάπτυξης των ‘πράσινων επαγγελμάτων’ στις ελληνικές θάλασσες και στις παράκτιες περιοχές

Κίνδυνοι, Απειλές, Ευκαιρίες για την ανάπτυξη ‘πράσινων επαγγελμάτων’ στις ελληνικές θάλασσες και στις παράκτιες περιοχές